Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΒΥ
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΒΥ
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΒΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
14ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ / 57001 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ.: (2310) 473.320, 475.604 / FAX: (2310) 471.795
E-mail:
library@ekby.gr