Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΒΥ
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΒΥ
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΒΥ

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ)
Εξερευνήστε τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) για να εντοπίσετε επιστημονικές πληροφορίες και ενημερωτικό - εκπαιδευτικό υλικό για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Η βιβλιοθήκη του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY) συγκεντρώνει ερευνητικές εργασίες, μελέτες (συχνά δυσεύρετες), συλλογές πληροφοριών, ενημερωτικές εκδόσεις και εκπαιδευτικό υλικό για το φυσικό περιβάλλον. Καλύπτει κατά κύριο λόγο θέματα βιοποικιλότητας, υγροτόπων, δασών, προστατευόμενων περιοχών και υδάτων.

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ περιέχει:
  • Βιβλία – Επίσημες εκδόσεις
  • Μελέτες (Διαχειριστικές, Αναγνωριστικές, Εδαφολογικές, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)
  • Αναφορές (Reports)
  • Διατριβές
  • Oπτικοακουστικό υλικό (DVD, CD-ROM, DVD-ROM)
  • Χάρτες
  • Φυλλάδια εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας
  • Άρθρα Περιοδικών
  • Εκπαιδευτικά πακέτα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Το βιβλιοθηκονομικό ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στην Δεκαδική Ταξινόμηση του Dewey Decimal Classification and Relative Index 20th edition και η θεματική ευρετηρίαση βασίζεται στους Sears List of Subject Headings καθώς και στο Library of Congress classification - LC.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
H βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ απευθύνεται σε επιστήμονες της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, ερευνητές, ιδιώτες μελετητές, φοιτητές που εκπονούν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές εργασίες, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, μαθητές και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και σε ενδιαφερόμενους πολίτες.